รองเท้าวิ่ง

เพราะอะไรเราถึงต้องใส่รองเท้าวิ่ง

0 Comments

กิจกรรมการวิ่งนั่นสำหรับางคนแล้วเห็นว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำ โดยการวิ่งก็มีทั้งในรูปแบบของการแข่งขัน และการออกกำลังกายทั่วไป ซึ่งการวิ่ง คือการเคลื่อนที่บนพื้นดินที่ใช้เท้าเคลื่อนที่อย่างฉับไว ยังมีความหมายถึงกีฬาของมนุษย์ ที่เป็นการเคลื่อนที่มีความเร็วในจุดที่ทั้ง 2 เท้าอยู่เหนือพื้นในขณะเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากการเดินตรงที่เท้าหนึ่งจะต้องสัมผัสพื้น การวิ่งยังมีความเร็วที่แตกต่างกัน จากการจ็อกกิง ไปจนถึงการวิ่งระยะสั้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ใช้เท้าเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีการผลิตรองเท้าวิ่งออกมาสำหรับการวิ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นวันนี้เราไปดูถึงเหตุผลที่ต้องใส่รองเท้าวิ่งกันเลย ความยืดหยุ่นกว่ารองเท้าลำลองทั่วไป  สำหรับการวิ่นั้นรองเท้าจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและกระชับเท้า เพื่อให้นักวิ่ง วิ่งได้เร็วขึ้นและไม่เจ็บเท้า ด้วยเหตุนี้เองรองเท้าเดินทั่วไปจึงไม่เหมาะแก่การวิ่ง ถ้าคุณต้องการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง หรือเดินออกกำลังกายเป็นระยะเวลานาน คุณจึงจำเป็นเลือกรองเท้าวิ่งดีๆ สักคู่มาไว้สำหรับออกไปวิ่ง  กันกระแทกได้ดีเยี่ยม ขณะที่คุณวิ่ง เท้าของคุณจะกระทบกับพื้นรองเท้าวิ่งของคุณจะรับน้ำหนักประมาณ3 เท่าของน้ำหนักตัว เมื่อเปรียบเทียบการการเดินปกติทั่วไปเพียงแค่ 1.5 เท่าของน้ำหนักตัวเท่านั้นเอง ดังนั้นรองเท้าวิ่งจึงต้องมีการออกแบบให้มีการกันกระแทกหรือลดแรงกระแทกได้ดีกว่ารองเท้าเดินทั่วไปอย่างแน่นอน ส้นรองเท้าแตกต่างจากรองเท้าเดินทั่วไป รองเท้าวิ่งมีการออกแบบส้นเท้าที่แตกต่างกัน